Eksporter dine e-mails fra Outlook.

1. Start Outlook

2. Start med at vælge ”Filer” – ”Importer og eksporter”.

3. Herefter vælges ”Eksporter til en fil”, tryk ”Næste”.

4. Her vælges ”Privatmappefil”. Tryk derefter på ”Næste”.

5. Brug musen til at markere den mappe du vil gemme. Husk at du kan holde Ctrl knappen nede og vælge alle de mapper du ønsker at eksportere. Tryk herefter på ”Næste”.

6. Nu skal du give filen et navn og vælge hvor på din computer du ønsker at gemme den. Typisk vil man vælge skrivebordet. Tryk nu på ”Udfør”.

7. Tryk ”OK”, og emnerne gemmes i en ny fil med det navn du har angivet.

8. Eksporten er herefter afsluttet. Du kan nu flytte den gemte fil med en memory key eller lignende.
Eksportere dine kontakter fra Outlook.

Du kan vælge at eksportere dine kontakter som en fil, der derefter kan importeres i andre programmer, som f.eks. webmails, Excel eller andre databaseprogrammer.

Typisk vil man vælge at eksportere sine kontakter til filformatet (.CSV). Hvis du eksporterer kontakter til brug i en anden kopi af Outlook som f.eks fra 2010 til 2013, anbefales det, at du vælger Outlook-datafil (.pst) som vi uddyber i trin 6 herunder.

1. Klik på fanen Filer.

2. Vælg på Indstillinger.

3. vælg på Avanceret.

Kommandoen Avanceret i dialogboksen Indstillinger for Outlook

4. Klik på Eksportér.

Kommandoen Eksportér i Backstage-visning

5. Klik på Eksportér til en fil i guiden Guiden Import og eksport, og klik derefter på Næste.

6. Klik på den ønskede type eksport under Opret en fil af typen, og klik derefter på Næste.

7. Vælg den kontaktmappe, du ønsker at eksportere, og klik derefter på Næste.

Vigtigt!    
Medmindre du har valgt at eksportere til en Outlook-datafil (.pst), kan du kun eksportere én mappe ad gangen.

8. Klik på Gennemse under Gem eksporteret fil som, vælg en destinationsmappe, og angiv et ønsket filnavn.

9. Klik på OK.

10. Klik på Næste i dialogboksen Eksportér til en fil.

11. Klik på Udfør.