Som forhandler af Microsoft Office produkter yder vi her på e-Gear.dk en grundlæggende support og service overfor vores kunder. De fleste spørgsmål med hensyn til support, installation, licensnøgler og aktivering af dit Microsoft Office produkt kan vi hjælpe dig med.

Men eftersom Microsoft Office opfører sig forskelligt på hver individuel computer, så kan der opstå problemstillinger som er af en sådan tekniske karakter, at vi ikke længere kan yde en support som kan løse problemet.

Det kan være tekniske forhold som er relativ til din specifikke computer eller forhold, der vil kræve interaktion og/eller udveksling af personlige oplysninger. Vi, på e-Gear.dk, har ikke adgang til disse oplysninger og kan i sagens natur ikke løse problemstillinger relateret til dem.

Vi vil derfor anbefale, at du kontakter Microsofts egen support afdeling på følgende telefon:


8233 3100


Du vil få en dansk supportmedarbejder, der har adgang til dine kundeoplysninger og som kan yde dansk support på netop den problemstilling du er stødt på. Kan vi i den forbindelse assisterer med hjælp, så kontakt os på [email protected] - vi er kun interesserede i, at problemstillingen bliver løst hurtigst muligt.