Med BullGuard Internet Security installeret på din PC får du et effektivt værn imod netværksangreb og hackere, der forsøger at tiltvinge sig adgang til din PC. Vi vil i denne guide gennemgå de overordnede forhold ved BullGuard Firewall. 


Hvis du ikke allerede har BullGuard Internet Security, så kan du downloade en prøveversion via dette link: 


 

Oversigt 

Efter du har gennemført installationen af BullGuard Internet Security på din PC skal du genstarte din computer for at indstillingerne i BullGuard Firewall bliver aktiveret. Efter genstarten er BullGuard Firewall aktiv og du kan også konfigurere indstillingerne yderligere - vi viser her hvordan. Når du åbner BullGuard Internet Security vil du se en oversigt over de forskellige funktioner i softwaren. Klik på "Kontrolpanel" og dernæst på knappen "Firewall". Du er nu under BullGuard Firewall og kan foretage ændringer og f. eks læse den logfil som viser alt netværksaktivitet igennem firewallen. 

Her er en kort forklaring af knapperne i brugerfladen: 

Konfigurer: er det sted, hvor du som bruger kan kontrollere alle de programmer på din PC som har adgang til Internettet og du kan definere specifikke regler for hvert af dem. 

Afviste computere: tillader dig at afvise specifikke IP-adresser fra at kommunikere og oprette forbindelse til din PC. 

Netværksaktivitet: giver dig en komplet liste over alle de programmer som BullGuard Firewall overvåger og begrænser, hvis de forsøger at downloade uautoriseret data. 

Logfil for firewall: er en oversigt over alle forbindelser og datatrafik som har været aktiv på din PC. 


Indstil BullGuard Firewall 

Hvis du ønsker at indstille BullGuard Firewall selv og have større indflydelse på firewallen, så vil vi her gennemgå hvordan du gør. Start med at klikke på knappen "Konfigurer". Du vil nu se alle de programmer på din computer som enten sender eller modtager datatrafik via din Internetforbindelse. Her er en forklaring over de tabeller du kan se og justere på: 

Beskrivelse: er navnet på det program eller den proces som er overvåget af BullGuard Firewall. 

Politik: er den handling som automatisk bliver gennemført for det pågældende program/proces. Handlinger kan være Tillad, Bloker eller Spørg mig. 

Protokol: er en angivelse af den protokoltype som BullGuard Firewall tillader for programmet. 

Retning: angiver hvilken vej datatrafik sendes (indkommende eller udgående). 

Porte: er en angivelse af de porte som det specifikke program anvender til at sende eller modtage datatrafik. Alle porte som ikke er angiver bliver automatisk blokeret af BullGuard Firewall. Hvis der ikke er angivet nogen porte, så vil det specifikke program anvende alle tilgængelige porte. 

Fjernværter: er den IP-adresse som det specifikke program vil oprette forbindelse med til afsendelse og modtagelse af datatrafik. Er der ikke angivet en IP-adresse vil det specifikke program være i stand til at sende og modtage datatrafik fra alle IP-adresser. 

Kun ens porte: giver mulighed for at skabe et peer-forhold mellem den lokale og fjernværtens portbrug. BullGuard Firewall vil tillade, at datatrafik sendes og modtages af det specifikke program så længe datatrafikken forlader computeren gennem et portnummer, der er det samme på destinationscomputeren. 

Programsti: er stien til afviklingen af det specifikke program. 

Opret automatisk regler til kendte programmer: er boksen i bunden af dialogboksen. Hvis du ønsker, at BullGuard Firewall automatisk skal varetage alle forbindelser på din computer, så afkryds denne boks. 

Ændringer i BullGuard Firewall 

Du kan altid foretage ændringer i de standardregler som BullGuard Firewall har opstillet i dette dialogvindue. Du kan højreklikke på et program og fjerne reglen eller oprette en ny. Via den lille "pil" som peger nedad kan du ændre Politik, Protokol, Porte osv. for de enkle programmer. Selvom det at arbejde med en firewall generelt er ret langhåret, så gør BullGuard Firewall det relativt nemt at få kontrol over processen.