Hvis du er i besiddelse af et USB-drev, så kan du i løbet af få minutter anvende drevet til at øge den ledige hukommelse i Windows 7 eller hvis du bruger den ældre version Windows Vista. Det handler, kort fortalt, om at aktivere ReadyBoost som er en integreret del af alle versioner af Microsoft Windows fra Windows Vista og frem.

ReadyBoost er en smart måde at forøge, og forbedre forbruget af, hukommelsen i Windows - ReadyBoost fungerer på den måde, at data bliver lagret i en virtuel hukommelse som skabes på et USB-drev. Eneste krav er, at der er mindst 1 GB ledig plads på USB-drevet.

Sådan aktiverer du ReadyBoost

1. Du skal starte med at tilslutte et USB-drev til din computer via en ledig USB-port.

2. Et pop-op vindue dukker op efter kort tid. Under "Generelle indstillinger" skal du klikke på "Gør systemet hurtigere".

3. Klik på Fanebladet "ReadyBoost". Markér punktet "Brug denne enhed.". Vælg nu den mængde plads du ønsker at reservere til at gøre din computere hurtigere.

4. Du kan også markere punktet "Dediker denne enhed til ReadyBoost", hvis du ønsker at alt plads på USB-drevet skal anvendes til ReadyBoost.

5. Klik på "OK" for at aktivere ReadyBoost.

 

Sådan aktiverer du ReadyBoost