Efter du har oprettet din indholdsfortegnelse i Word kan du også ændre på dens udseende ganske nemt. Du kan tydeliggøre, at der er flere overskriftsniveauer og om der skal vises de traditionelle punkterede linjer mellem overskrifterne og sidetallene. Ønsker du også en anden formattering af teksten kan det nemt ordnes.

Dette lille tip forudsætter, at du allerede har oprettet en indholdsfortegnelse og du nu ønsker at foretage tilpasninger til den. Hvis du ikke allerede har oprettet en indholdsfortegnelse, så kan du her læse hvordan du gør.

 

Sådan opretter du en indholdsfortegnelse i Word1. Via menulinjen i toppen skal du klikke på følgende Referencer > Indholdsfortegnelse > Brugerdefineret indholdsfortegnelse.


2. Vælg fanebladet Indholdsfortegnelse og du kan nu foretage de relevante ændringer. I Eksempel på webside kan du løbende følge med i hvordan de ændringer vil tage sig ud.

Via Tabulatorfyldtegn kan du tilpasse og tilføje den  punkterede linje. Klikker du på drop-down menuen Formater kan du ændre det generelle udseende og Vis niveauer lader dig tilpasse antallet af niveauer i din Indholdsfortegnelse. 

Når du er tilfreds med opsætning og udseende skal du klikke på OK for at gennemføre.